Gjennom Periscope-prosjektet har Sørlandets Europakontor, sammen med prosjektpartnerne, tatt initiativ til å etablere Ocean Digital Innovation Hub network (ODIN).

Europakommisjonen ønsker å fremme et nettverk av «Digital Innovation Hubs» (DIH) for å skape synergier og utvide mulighetene for bedrifter da bare 1 av 5 små og mellomstore bedrifter har utnyttet mulighetene som ligger i å digitalisere. En DIH skal være en one-stop-shop for SMBer som hjelper bedriftene til en bedre overgang til den fjerde industrielle revolusjonen. For å utnytte potensialet i den fjerde industrielle revolusjonen er også et DIH-nettverk en viktig del i Europakommisjonens strategi for å danne et digitalt indre marked og herunder digitalisere den europeiske industrien.

Støtter digitalisering av den blå økonomien

På bakgrunn av dette har Sørlandets Europakontor, gjennom Periscope, tatt initiativ for å koble DIHer og relevante klynger og nettverk i den blå økonomien. Initiativet dekker i første omgang Nordsjøen og Østersjøen. ODINs viktigste oppgave er å fungere som en transnasjonal katalysator for regionale og nasjonale DIHer, klynger og nettverk som aktivt støtter digitalisering av den blå økonomien.

14c48c10-9ddd-4134-9474-64fbb2b96dc5Skaper fordeler for næringslivet

Pilotprosjektet for DIH-nettverket skal starte opp i 2020, og skal sette i gang med kartlegging av regional ekspertise i de ulike regionene. Alle de involverte deltar frivillig i nettverket og skal operere fritt i henhold til egne forretningsmodeller. ODIN skal fasilitere kontakten mellom partene for å støtte både DIHene, klyngene og nettverkene, samt bedriftene i de ulike regionene. Målet er å skape fordeler for alle deltakende parter, men særlig skal det komme bedriftene til gode. ODIN skal sørge for at regional og nasjonal kompetanse utnyttes på best mulig måte, samt at regional kompetanse samtidig kan bidra til utvikling i andre regioner som deltar i nettverket.