Sørlandets Europakontor AS er et europeisk kunnskaps- og utviklingssenter for samfunns- og næringslivet på Sørlandet, for å bringe EU finansiering, nettverk og kompetanse til Agder. Med kontorer i Kristiansand og Brussel, bidrar organisasjonen til informasjon og kompetanse om EU/EØS saker, støtter utvikling og gjennomføring av innovative europeiske prosjekter med deltakere fra regionen, samt hjelper aktører på Sørlandet til å finne partnere i Europa. 

Vi søker deg som kan være vår representative trainee ved Brussel-kontoret fra august/september 2019 til sommeren 2020.

Typiske arbeidsoppgaver i en hektisk arbeidshverdag:

Fokus for traineen er å sikre god og hensiktsmessig formidling av vårt arbeid, inkludert utprøving og implementering av nye A/V kommunikasjonsmetoder. Blå vekst i Nordsjøen og EUs eksisterende og kommende programmer innen forskning og innovasjon står sentralt, samtidig som vi må øke kjennskapen til kontoret og EU-tematikk av relevans for Sørlandet.

Ditt daglige arbeid vil inkludere:

 • Ansvar for markedsføring via sosiale medier, og relasjonsbygging med målgruppene
 • Følge, rapportere og tilgjengeliggjøre temaer og problemstillinger som beskrevet over
 • Arbeid med videoproduksjon og intervjuer i ulike formater for digital distribusjon
 • Fotografering og opparbeiding av bildebank
 • Representere kontoret på seminarer, møter og andre relevante fora, samt hente ut informasjon av interesse for aktører på Agder
 • Overvåking og formidling av god praksis, aktører og innovative prosjekter i Europa via periscope-network.eu ,europabanken.no og vårt nettsted
 • Annet forefallende arbeid

Kvalifikasjoner du bør ha:

 • Svært gode kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig
 • Kunnskap om, og erfaring med sosiale medier
 • Kompetanse innen markedsføring
 • Gode ferdigheter og erfaring med videoproduksjon
 • Fleksibel og serviceorientert, med evne til nettverksbygging, ta initiativ og se muligheter for aktører på Agder
 • God evne til å gripe enhver oppgave og gjøre den om til sin egen gjennom resultatorientert og selvstendig arbeid
 • Strukturert og ansvarsbevisst lagspiller, med høy arbeidskapasitet
 • Fordel med relevant arbeidserfaring

Stillingen passer for kandidater med bachelorgrad eller høyere, som ønsker å praktisere allsidig internasjonalt kommunikasjonsarbeid. Traineen vil i stor grad arbeide selvstendig og ha ansvar for en del av kommunikasjonsarbeidet ved kontoret. Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr den rette kandidaten en månedlig godtgjørelse på NOK 12.000 pluss botilskudd på NOK 7.000. I tillegg ytes månedlig telefonkompensasjon på NOK 400. Utreise og hjemreise dekkes av kontoret. Oppstartdato etter avtale, men ønskelig så snart som mulig.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes til: mef@south-norway.no. Vi ber om at alle dokumenter sendes som PDF-filer. Merk søknaden “Traineestilling”.

Søknadsfrist: Onsdag 26 juni.

Kontakt EU konsulent Martine Farstad på tel. (+47) 932 88 049 dersom du ønsker å vite mer om stillingen.