Sørlandets Europakontor AS er et europeisk kunnskaps- og utviklingssenter for samfunns- og næringslivet på Sørlandet, for å bringe EU finansiering, nettverk og kompetanse til Agder. Med kontorer i Kristiansand og Brussel, bidrar organisasjonen til informasjon og kompetanse om EU/EØS saker, støtter utvikling og gjennomføring av innovative europeiske prosjekter med deltakere fra regionen, samt hjelper aktører på Sørlandet til å finne partnere i Europa. Sørlandets Europakontor er et proaktivt kontor som utfører internasjonale oppdrag på vegne av klienter, samtidig som vi gir innspill og definerer policy og strategiske satsninger på Agder.

Typiske arbeidsoppgaver:

 • Overvåking og formidling av god praksis, aktører og innovative prosjekter i Europa via www.europabanken.no og vårt nettsted
 • Produsere strategiske briefinger om bestemte temaer og problemstillinger
 • Følge, rapportere og tilgjengeliggjøre EUs politikkområder med spesielt fokus på tema og problemstillinger som er relevante for vår region
 • Representere kontoret på seminarer, møter og andre relevante fora, samt hente ut informasjon av interesse for aktører på Agder
 • Tilrettelegging for og assistanse ved besøk og arrangement
 • Promotering via sosiale medier
 • Annet forefallende arbeid

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Svært gode kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig
 • Analytisk og problemorientert, med evne til å tilegne seg ny kunnskap og videreformidle denne
 • God evne til å gripe enhver oppgave og gjøre den om til sin egen gjennom resultatorientert, selvstendig arbeid
 • Fleksibel, initiativrik og serviceorientert, med evne til nettverksbygging, og å se muligheter
 • Strukturert og ansvarsbevisst lagspiller med god arbeidsmoral og høy kapasitet
 • Fordel med internasjonal erfaring, arbeidserfaring og kunnskap om EU-systemet

Traineemuligheten passer for kandidater med bachelorgrad eller høyere. Studenter under utdanning kan også søke. Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr den rette kandidaten en månedlig godtgjørelse på NOK 10.000 pluss botilskudd på NOK 7.000. I tillegg ytes månedlig telefonkompensasjon på NOK 400. Utreise og hjemreise dekkes av kontoret. Oppstartdato etter avtale, men ønskelig så snart som mulig.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes til: mef@south-norway.no. Legg gjerne ved tidligere arbeid. Vi ber om at alle dokumenter sendes som PDF-filer. Merk søknaden “Trainee Brussel”.

Søknadsfrist: mandag 6. januar.

Kontakt Enhetsleder Martine Farstad på tel. (+47) 932 88 049 dersom du ønsker å vite mer om muligheten.