Sørlandets Europakontor AS er et europeisk kunnskaps- og utviklingssenter for samfunns- og næringslivet på Sørlandet, for å bringe EU finansiering, nettverk og kompetanse til Agder. Med kontorer i Kristiansand og Brussel, bidrar organisasjonen til informasjon og kompetanse om EU/EØS saker, støtter utvikling og gjennomføring av innovative europeiske prosjekter med deltakere fra regionen, samt hjelper aktører på Sørlandet til å finne partnere i Europa. 

Vi søker deg som kan være vår representative trainee, i perioden mars til og med 12. juli, og som trives i en hektisk arbeidshverdag hvor man jobber på ulike fronter samtidig.

Typiske arbeidsoppgaver:

 • Overvåking og formidling av god praksis, aktører og innovative prosjekter i Europa via europabanken.no og vårt nettsted
 • Følge, rapportere og tilgjengeliggjøre EUs politikkområder med spesielt fokus på tema og problemstillinger som er relevante for vår region
 • Promotering via sosiale medier
 • Representere kontoret på seminarer, møter og andre relevante fora, samt hente ut informasjon av interesse for aktører på Agder
 • Tilrettelegging for og assistanse ved besøk og arrangement
 • Annet forefallende arbeid

Hvilke kvalifikasjoner bør du ha:

 • Fleksibel og serviceorientert, med evne til nettverksbygging, ta initiativ og se muligheter for aktører på Agder
 • God evne til å gripe enhver oppgave og gjøre den om til sin egen gjennom resultatorientert, selvstendig arbeid
 • Strukturert og ansvarsbevisst lagspiller, med evne til å ha flere baller i luften samtidig
 • Gode kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk, herunder være glad i å skrive og formidle vårt budskap til en profesjonell målgruppe på en god og effektiv måte
 • Fordel med internasjonal erfaring, arbeidserfaring og kunnskap om EU-systemet

Stillingen passer for kandidater med bachelorgrad eller høyere. Studenter under utdanning kan også søke. Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr den rette kandidaten en månedlig godtgjørelse på NOK 10.000 pluss botilskudd på NOK 7.000. I tillegg ytes månedlig telefonkompensasjon på NOK 400. Utreise og hjemreise dekkes av kontoret. Oppstartsdato etter avtale, men ønskelig så snart som mulig.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes til: mef@south-norway.no. Vi ber om at alle dokumenter sendes som PDF-filer. Merk søknaden “Traineestilling”.

Søknadsfrist: mandag 10. februar.

Kontakt EU konsulent Martine Farstad på tel. (+47) 932 88 049 dersom du ønsker å vite mer om stillingen.