9. oktober arrangerte de norske regionkontorene i Brussel introduksjonsseminar på Norges Hus, i forbindelse med European Week of Regions and Cities 2017, tidligere kjent som Open Days. Arrangementet hadde over 100 deltakere fra norske kommuner og fylkeskommuner, og belyste temaer som digitalisering, smart spesialisering, Horisont 2020 og Brexit.   Norske muligheter Norges ambassadør til EU,.. read more →

Folk samlet seg i lytterom for å få med seg de nyeste utlysningene i Horisont 2020. Foto: Geir Christian Johannessen

30 milliarder Euro går i Horisont 2020 til forskning og innovasjon. Målsettingen er å skape et konkurranse- og bærekraftig Europa i front av den teknologiske utviklingen. Sørlandets Europakontor deltok på Industrial Innovation Information Days i Brussel 3. og 4. Oktober. Dette er en samling hvor man presenterer nye utlysninger for prosjekter man ønsker å sette.. read more →

Foto: Kirsti Brekke (UiB). Fra venstre: Forskningsdirektør Heidi Anette Espedal, Brusselkontorleder Kristof Vlaeminck, Prof. Hans Tore Rapp, Viserektor Anne Lise Fimreite, Prof. Roger Strand og kommunikasjonsdirektør Ingar Myking.

Universitetet i Bergen (UiB) lykkes svært godt i Horisont 2020 innen forskning på områder som miljø, arktis og havforskning. På en konferanse i Brussel i regi av universitet og NTNU ble et av prosjektene, SPONGES, presentert. Til grunn for suksessen ligger en bred satsing på mobilisering av og skreddersydd støtte til dyktige forskere. Den 3… read more →

Fra 13-17 juni arrangeres European Sustainable Energy Week (EUSEW). Nesten 150 energirelaterte arrangementer vil finne sted på tvers av Europa, med Brussel som destinasjon for 45 av dem.  Blant arrangementene finner man en workshop for hvordan man skal støtte utviklingen av verdikjeden for europeisk havenergi. Workshopen finner sted i Brussel 15. Juni, og har tittelen «How to support.. read more →

SILVER-konsortiet arbeider med utvikling av robotikkløsninger for å assistere eldre og andre pleietrengende, slik at de kan fortsette å bo selvstendig hjemme til tross for fysisk eller kognitiv uførhet. 7. juni arrangerer de sin Final Conference og Workshop i Amsterdam. Målet med konferansen er å dele SILVERs erfaring med Pre-Commercial Procurement (PCP) som et effektivt verktøy.. read more →

Dette året startet COMRADES, et prosjekt som skal finne løsninger på teknologiske utfordringer i krisesituasjoner, sitt arbeid for fullt. Med på laget finner vi CIEM-senteret på UiA som er blant de fremste i verden på denne typen forskning. CIEM har, i tillegg til COMRADES, også fått støtte til to andre store EU-prosjekter, inkludert et hvor de.. read more →

CreoDK (Københavnregionens forskningskontor i Brussel) holdt i januar to debattmøter om Horisont 2020-programmet med fokus på universitetenes rolle og behovet for IKT-basert transformasjon av offentlig sektor. UiA og aktørene med ansvar for implementering av Agders VINN-plan bør følge med på denne typen meningsskifte. CreoDK er et partnerskap mellom Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Christiania.. read more →

Kristiansand kommune er blant kommunene som deltar i flest EU-prosjekter. Det kommer frem i en studie utført av Norsk institutt for by-og regionforskning (NIBR) på oppdrag for KS, at Kristiansand kommune ligger på 4.plass bak Oslo, Stavanger og Trondheim når det gjelder deltagelse i EU-programmer. De største kommunene viser seg å være de mest aktive. Du.. read more →

EUs Horisont 2020-program kan gi støtte til innovative offentlige anskaffelser (IOA) og offentlige forsknings- og utviklingskontrakter (OFU). For en framoverlent kommune kan slike satsinger gi stor gevinst. – Kommuner kan skape innovasjon gjennom anskaffelsesprosesser, og ‘’Program for leverandørutvikling’’ vil støtte flere i å gjøre dette, sier Steinar Roppen Olsen. I Horisont 2020-programmet kan offentlige aktører.. read more →

Christophe Pinck, ansvarlig for internasjonale relasjoner hos NCE Eyde.

Den 15. oktober organiserte PROSIN Europe i samarbeid med Europakommisjonen en workshop om Impact-delene i Horisont 2020-søknader i Brussel. NCE Eyde deltok deretter på Horisont 2020-infodag innen bærekraftig prosessindustri, sammen med bl.a. Elkem. NCE Eyde er prosjektleder for Europa-nettverket PROSIN Europe, en arena for å fremme forskningsbasert innovasjon i norsk prosessindustri. PROSIN Europe speiler det.. read more →