Rådgiver Trond Kristiansen fra Vest-Agder Fylkeskommune sa forholdene i Agder legger til rette for digitalisering drevet av fornybar energi, men at det er en jobb å gjøre i distriktene. Hvordan kan man digitalisere rurale områder for å gi like muligheter for utvikling? Det var tema da Sørlandets Europakontor var med på å arrangere en paneldebatt.. read more →

Ettersom at EUs vanndirektiv er innlemmet i EØS-avtalen gjelder dette også for Norge. EU-kommisjonen har sluppet en skisse på implementeringen av denne som heter ”A Blueprint to Safeguard Europe’s Water Resources.” I denne kommer det frem at implementeringen av vanndirektivet ikke er slik som EU-kommisjonen ønsker, og at innstramninger kan bli resultatet. Dette kan føre.. read more →