EU-nettverket Horizon South Norway har i samarbeid med Universitetet i Agder arrangert sitt tredje ideverksted: helse- og velferdsteknologi. – Vi trenger nye verktøy, er konklusjonen.

Tre problemstillinger ble presentert under ideverkstedet. Jørn Stordalen fra Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse drøftet utfordringene som den kommende eldrebølgen, samt økende forekomsten av demens, vil føre til, og hvordan nye IKT-verktøy kan tilpasses for å håndtere kognitive lidelser.
– Vi trenger verktøy for at eldre og demente skal klare hverdagen hjemme lengst mulig, slik at de ikke blir institusjonalisert.
Tone Merete Worren Kløcker, rådgiver i Arendal kommune, og Anne Marie Løland Jensen, Mental helse Vest-Agder, utfordret deltakerne til å finne løsninger som kan sørge for sømløs samhandling og bedre mental helse på arbeidsplassen.

Teknologitrygghet
I grupper fikk deltakerne diskutert mulige løsninger. I diskusjonen rundt hvordan eldre kan bo hjemme lengre, ble teknologitrygghet et av flere aktuelle temaer.
– Det er en utfordring å få eldre til å bli trygge på teknologibruk, og det er en utfordring å lage teknologi som de er komfortable med å bruke, påpeker Stordalen.
– Vi trenger mer adferdsvitenskap om teknologi, teknologistress, angst og andre faktorer som kan blokkere et godt forhold til teknologi, mener Tom Roar Eikebrokk, professor på Universitetet i Agder.

Kan en arbeidsplass fremme god mental helse?
Hva er psykisk sykdom? Hva forårsaker det? Hvordan kan en arbeidsplass forebygge og forindre uhelse? Anne Marie Løland Jensen fra organisasjonen Mental helse Vest-Agder opplevde stor engasjement for tematikken.
– Mange i vår gruppe vil gjerne utvikle systemer, for eksempel for å følge opp ansatte som opplever situasjoner som kan gi usunn mental helse. Vi snakket også om å lage spill som for eksempel kan hjelpe i en vanskelig situasjon, forteller Løland Jensen.
I gruppen ble det særlig diskutert hvordan unge kan hjelpes inn i arbeidslivet og hvordan de kan få mestringsfølelse.
– Mange unge har for eksempel gode data- og engelskkunnskaper, selv om de ikke har fullført skole, så kan de ha opparbeidet seg kompetanse likevel.

Mangler overordnet system
– Finnes det perfekte IKT-verktøy? Hvordan kan IKT-verktøy tilrettelegge for bedre samhandling? spør Tone Merete Worren Kløcker, rådgiver i Arendal kommune.
– Hver sektor har sitt gode system, men et overordnet system finnes ikke. Dette kan kanskje best løses som et forskningsprosjekt, hvor vi kan analysere situasjonen og hva vi må forholde oss til. Det viktigste er forankring i ledels, oppsummerer Tormod Næss, daglig leder i Cv2 Nordic AS.

Vi takker for god deltakelse og gleder oss til å følge opp ideverkstedet.