Trainee og Studentpraktikant

Sørlandets Europakontor tilbyr praksisopphold for studenter og ferdig utdannede

Vi har avtale med Trainee Sør (se egen ordning), og med Universitetet i Agder om praksisopphold for studenter. Det er hovedsakelig studenter fra masterprogrammene Statsvitenskap og ledelse, og Samfunnskommunikasjon som har førsterett på praksisplass hos oss. Det er også åpent for andre studenter å søke.

Hvorfor søke om praksisopphold?

Et praksisopphold gir mulighet for å benytte teoretisk kunnskap på en mer praktisk måte. I tillegg vil et utenlandsopphold være en spennende erfaring som gjør seg godt på CVen.
Hos Sørlandets Europakontor får du:
+ Verdifull internasjonal arbeidserfaring
+ Lære mye om EUs institusjoner og daglig arbeid
+ Et stort internasjonalt nettverk

Hva er Sørlandets Europakontor?

Sørlandets Europakontor er ett av seks norske regionskontor, og vi har kontor både i Kristiansand og Brussel. Vi bidrar til at offentlig sektor, næringsliv og akademia på Agder benytter seg av internasjonale muligheter ved blant annet økt deltakelse i EU-programmer, og gjennom samarbeid, erfaringsutveksling og partnerskap med andre aktører, regioner og internasjonale miljøer. I tillegg arbeider vi med kompetanseheving og prosjektutvikling og -rådgivning.

Hva er typiske arbeidsoppgaver for traineer og praktikanter?4a2c4601-783f-4c24-a6b4-76dd320f8878

På Sørlandets Europakontor arbeider vi med ulike temaer og ukene ser svært ulike ut. Hovedområdene vi arbeider innenfor er Blå vekst, Grønn vekst, eHelse, og utdanning. I Brussel dekker vi en rekke ulike arrangementer innenfor fagfeltene vi følger. Det kan være arrangementer som varer noen timer, eller heldagsarrangementer som krever mye av de som deltar.

En viktig oppgave er overvåking og formidling av god praksis, aktører, interessante rapporter, og innovative prosjekter. Dette gjør vi via www.europabanken.no og hjemmesiden vår. I tillegg arbeider vi med strategiske briefinger om bestemte temaer og problemstillinger, og både traineer og praktikanter bidrar med innhold til disse. Vi følger og rapporterer om EUs politikkområder med spesielt fokus på temaer og problemstillinger som er relevante for aktører i vår region. Brussel-teamet representerer Agder-regionen på seminarer, møter og i andre relevante fora, samt plukker opp og henter ut informasjon som kan være av interesse for aktører på Agder. Noen ganger kan det være at vi skriver referater, og andre ganger kan vi plukke opp informasjon som vi formidler i en annen form. Kommunikasjon og arbeid med fagstoff til Europabanken vil være en stor del av hverdagen for en praktikant eller trainee. Skriveglede og evnen til å raskt sette seg inn i det man leser er essensielt for å både lykkes og trives i jobben.

skjermbilde-2020-05-04-kl-16-07-19Tjenestene våre inkluderer at vi tar imot besøksgrupper og bistår aktører fra Agder med å arrangere konferanser, seminarer eller workshops i Brussel. I tillegg arrangerer vi egne seminarer, workshops og konferanser. Her vil alle på kontoret måtte bidra med både forberedelser, gjennomføring og etterarbeid. Det er både krevende og hektisk å være arrangør, og det er forventet at alle i teamet opptrer profesjonelt, tar ansvar for sine oppgaver og bidrar der de ser det er behov.

Et praktikantopphold ved Sørlandets Europakontor passer for studenter og ferdig utdannede som liker utfordringer og trives med hektiske arbeidsdager hvor man sjonglerer flere arbeidsoppgaver. Praktikanter og traineer vil få god opplæring og oppfølging, men ettersom vi er et lite team kreves det at man arbeider selvstendig og tar ansvar for de oppgavene man blir tildelt. Læringskurven er bratt og gir gode muligheter for å tilegne seg ny kunnskap og hente med seg verdifull erfaring. Samtidig krever det stor innsats og struktur fra praktikanten/traineen selv.

Nyttige ferdigheter og egenskaper

+ Svært gode kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig
+ Analytisk og problemorientert
+ Evne til å tilegne seg ny kunnskap og videreformidle denne
+ Selvstendig og resultatorientert
+ Fleksibel, initiativrik og serviceorientert
+ God på nettverksbygging og å se muligheter
+ Strukturert og ansvarsbevisst lagspiller
+ God arbeidsmoral og høy kapasitet
+ Grunnleggende EU-kunnskap

 

Hvordan er det å bo i Brussel?

Brussel er Belgias hovedstad, men også hovedsete for EUs institusjoner. Dette har ført til at en rekke organisasjoner, bedrifter og offentlige aktører har kontorer og representasjoner i byen. Brussel blir ofte omtalt som «hjertet av Europa» på grunn av de mange viktige internasjonale institusjonene som befinner seg her, og som tiltrekker seg folk fra hele verden.img_3631 Det er et stort trainee- og praktikantmiljø i Brussel, da EU-institusjonene og andre organisasjoner, som eksempelvis Sørlandets Europakontor, har traineer og praktikanter hos seg med varierende lengde på oppholdet. Dermed er det mange unge mennesker i samme type situasjon som bor i Brussel. Dette gjør det lett å komme i kontakt med nye mennesker og ulike kulturer. Det er mye som skjer både i helgene og etter jobb. Et eksempel er Place Luxembourg (ved Europaparlamentet). Her er det populært å møtes etter jobb, spesielt på torsdager siden mange har halv dag eller reiser hjem på fredag. Denne sammenkomsten omtales gjerne som Plux. Et annet eksempel er den norske «Tirsdagstrimmen», hvor mange fra det norske miljøet i Brussel møtes i parken for en times lavterskel-trening og har det hyggelig sammen.

skjermbilde-2020-05-04-kl-16-18-44Brussel er en by hvor du ikke trenger lete etter kulturelle opplevelser. Byen har en rik arkitektur, grafitti, mange museer og spennende historie. I tillegg er det ofte konserter. Både internasjonale og norske artister kommer til byen for å spille.

I tillegg til å være hovedstad, er Brussel én av de tre føderale regionene i Belgia. De andre to er Vallonia, som er det fransk- og tyskspråklige området, og Flandern hvor det hovedsakelig snakkes flamsk. Brussel er først og fremst fransktalende, men de fleste forstår også engelsk, flamsk og tysk ettersom byen er svært internasjonal.

Belgia ligger sentralt i Europa, og det er lett å komme seg til andre europeiske byer, både i og utenfor Belgia. Eksempelvis ligger byer som London, Amsterdam og Paris bare 2-4 timer unna med tog.

Sjekk ut www.visit.brussels/en for mer informasjon om Brussel.

Liker du å gå ut av komfortsonen og høres jobben ut som noe du kan trives med?
Ta gjerne kontakt med oss.