Fredag 24. april arrangerte Sørlandets Europakontor et online informasjonsmøte om EUs finansieringsmuligheterfor små- og mellomstore bedrifter. Deltakerne fikk også en innføring i EUs nye vekststrategi, Green Deal, samt informasjon om hvordan Sørlandets Europakontor kan bistå næringslivet på Agder.

European Innovation Council (EIC) Piloten under Horisont 2020, skal dele ut €350millioner til prosjekter som gir radikalt nye og markedsskapende innovasjoner som bidrar til målene i Green Deal og FNs bærekraftsmål. Hovedelementet vil være en EIC Accelerator-utlysning på €300 millioner som skal tildeles SMBer. I lys av dette arrangerte Sørlandets Europakontor et webinar for aktører på Agder.

Administrerende direktør Stig Marthinsen introduserte de ulike støttemidlene EU har for bedrifterog ga mange gode søknadstips til de 18 deltakerne. Marthinsen presiserte at man må ha en solid innovasjon og forretningsplan for å nå opp i den tøffe konkurransen.

Ettersom utlysningen i mai skal bidra til å nå målene i Green Deal, sørget Martine Elise Farstad, enhetsleder i Brussel, for en god innføring i EUs satsing på det grønne skiftet. Farstad understreket viktigheten av å ha Green Deal og FNs bærekraftsmål i bakhodet når man skal søke om EU-midler.

Vi hjelper bedrifter med å komme i gang

Å skrive prosjektsøknader er tid- og ressurskrevende. Da er det fint å vite at det finnes lokale støtteapparater som kan hjelpe til med å komme i gang, som det regionale EU-nettverket Horizon South Norway. Nettverket ledes av Sørlandets Europakontor, og skal bidra til å styrke regional deltakelse i Horisont 2020. EU-rådgiver Karsten Aust informerte om hvordan vi hjelper bedrifter med alt fra veiledning og partnersøk til administrative formaliteter, helt gratis. Han viste også praktiske eksempler på grønne prosjekter som har kommet gjennom nåløyet og fått midler fra EU, og ga tips til hva man bør tenke på i søknadsprosessen.

Minimum 25% kvinnelige prosjektledere

Etter presentasjonene fikk deltakerne mulighet til å stille spørsmål og komme med innspill. Anne-Grete Ellingsen, prosjektleder for Digital Innovation Hub (DIH) Ocean Technology i NORCE, fremhevet at Kommisjonen ønsker at minimum 25% av prosjektene skal ha en kvinnelig leder. Ellingsen sitter selv i ekspertjuryen til EIC Accelerator, og presiserte også viktigheten av å fokusere på det Europeiske fellesmarkedet ettersom prosjektene skal bidra til økt verdiskaping og sysselsetting i Europa.

Hvis du gikk glipp av arrangementer og ønsker mer informasjon om utlysningen, ta kontakt med Stig Marthinsen og Karsten Aust.

Her kan du finne presentasjonen fra webinaret.

Bilde © European Commission