Jose Julio Gonzalez fikk utmerkelsen for sin innsats for norsk og europeisk samfunnssikkerhet og kriseberedskap. Ikke lenge etter kom det melding fra Brussel om at prisvinneren og hans kolleger har vunnet en innovasjonspris for forskningsprosjektet Smart Mature Recilience.

Gonzalez etablerte Senter for integrert krisehåndtering (CIEM) ved Universitetet i Agder. I oktober fikk han Kongens Fortjenestemedalje for fremragende forskning på høyt faglig nivå og hans viktige innsats for samfunnssikkerhet og kriseberedskap. Hans arbeid har hatt stor samfunnsmessig betydning langt utenfor det akademiske miljøet.

I prisinnstillingen til Kongens fortjenstmedalje trekker Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap særlig frem forskningsprosjektet Smart Mature Recilience (SMR) som eksempel på Gonzalezs banebrytende arbeid innen samfunnssikkerhet og kriseberedskap. 

Smart Mature Resilience er et forskningsprosjekt som har fått støtte gjennom EU-programmet Horizon 2020. Her har UiAs Senter for integrert krisehåndtering (CIEM) i samarbeid med Kristiansand kommune, Agder fylkes beredskapsenheter og internasjonale aktører utviklet en banebrytende sikkerhets- og beredskapsplan. 

I tillegg til dette har SMR-prosjektgruppen mottatt førstepremie under to prisutdelinger i november for sine innovative og effektive standardiseringsaktiviteter. Tidligere i november fikk SMR DIN Innovators Award 2019 i Berlin for deres arbeid med standardisering, og 13. november 2019 ble teamet tildelt CEN-CENELEC Standards + Innovation Award under en prisutdeling i Brussel. Prosjektets vitenskapelige koordinator, Jose Julio Gonzalez, mottok den sistnevnte prisen på vegne av prosjektpartnerne. CEN og CENELECs Standards + Innovation Awards erkjenner det viktige bidraget til standardisering fra forskning og innovasjon. 

Syttiseksåringen arbeidet som professor ved UiA til februar 2019, og er nå konsulent hos firmaet Red Rock i Sørlandsparken som er etablert av tidligere studenter. Han skal arbeide der et par dager i uken, men det blir gjerne full arbeidsuke for den tidligere professoren. Han har uttrykt i et intervju med UiA at han synes det er viktig å ikke melde seg ut av samfunnet, men bidra med det han har av kunnskap og erfaring.  

Foto © René Lindner, DIN.