Sørlandets Europakontor har i November tatt turen til Gdansk for å kartlegge mulighetene for samarbeid mellom Agder og Pomorskie-regionen. Under besøket visiterte vi blant annet Port of Gdansk, som på elleve år har utviklet seg til å bli Østersjøens nest største containerhavn. I 2018 håndterte havnen hele 2 million containere.

Havnen er under kontinuerlig utvikling, og flere store utbyggingsprosjekter pågår eller er under planlegging. En satsing på digitalisering, automatisering og nye forretningsmodeller er helt essensielt for å kunne realisere planene for havnens videre utvikling. Et samarbeid her vil gi svært gode muligheter for næringslivet på Agder.

Sørlandets Europakontor hadde også et møte med Gdansk Tekniske Universitet og dets ‘Centre of Informatics’. Her finner vi blant annet to av verdens mest kraftfulle supercomputere som er i stand til å prosessere og levere store mengder data, hvilket er nødvendig for å kunne arbeide med, og utvikle, kunstig intelligens. Sørlandets Europakontor vil følge opp muligheten for samarbeid med UiAs Center for Artificial Intelligence and Research.