Praktikant-, hospitant- og traineeordninger

Studentpraktikant
Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag og fakultet for humaniora og pedagogikk har inngått en avtale med oss. Avtalen åpner opp for at studenter på masterprogram for Statsvitenskap og ledelse og Samfunnskommunikasjon kan ha et praksisopphold ved Europakontorets lokasjoner i Brussel eller Kristiansand.

Hospitantordning
Vi tilbyr våre eiere mulighet til å la ansatte hospitere ved kontoret i Brussel. Dette tilbudet er interessant for ansatte innen de fleste arbeidsfelt, men utbytte vil være størst for dem som arbeider innen områder som internasjonalt og/eller europeiske arbeid, regionalutvikling, miljø/klima, energi, transport, maritimt og utdanning.
Hospiteringsperioden i Brussel er fra 5-10 uker.
En viktig forutsetning for et vellykket hospitantopphold er at du har en klar målsetting for oppholdet.

Trainee
Trainee Sør og Sørlandets Europakontor har en løpende avtale om at en av traineene skal være utplassert hos oss til enhver tid. Målet med avtalen er at traineene skal lære mer om EU, EØS og europeiske perspektiv på fagområder som er viktige i Agder. For Sørlandets Europakontor er målet å få inn ny kompetanse i organisasjonen og få inn ressurser som kan bidra i kontorets daglige virke.

Ta kontakt med oss for mer informasjon.