Hvordan fungerer EU og EØS-avtalen? Hvordan påvirker Green Deal regional utvikling og energisatsinger i Norge? Hva trenger vi å vite om EUs regionpolitikk, og hvorfor

Dette og mer vil vi forsøke å gi svar på under våre webinarer! De seks norske regionskontorene og KS i Brussel inviterer i høst til et firedelt nettkurs som til sammen gir deltakerne en innføring i EU-systemet og EØS, samt aktuelle problemstillinger i Europa.

Sett av en time fra kl. 11.00, følgende fire mandager i september og oktober:

  • 14. septemberEU/EØS – systemene: Hvordan påvirker de oss? 
  • 21. september: EUs Green Deal og FNs bærekraftsmål: Er Europa på riktig vei mot klimanøytralitet?
  • 28. september:European Green Deal: Hvordan vil den prege norske satsinger på fornybar energi? 
  • 5. oktober: Regionenes Europa: Hva skjer i europeisk regionalpolitikk og hva betyr det for oss? 

Mer informasjon om innhold, innledere og påmelding følger etter sommerferien!

regioneneplussks