I samarbeid med Digin og Egde Consulting arrangerer vi en workshop 23.oktober for smb-bedrifter som jobber med eller er interessert i IoT (Internet of Things), Big Data og AI (kunstig intelligens). Formålet med workshopen er å få frem idéer for ett eller flere samarbeidsprosjekter, hvordan slike kan finansieres, og veien videre fra idé til prosjekt med hjelp fra Digin, Sørlandets Europakontor og Egde Consulting.

Ved påmelding kan er det mulig å registrere hvilke felt man er interessert i. Det være seg applikasjonsområder for IoT og maskinlæring; datafangst / IoT; kvalitetssikring, strukturering og lagring av data; forretningslogikk basert på kunstig intelligens/maskinlæring; eller sikkerhetsaspekter. Dette gir oss mulighet til å sette sammen grupper med felles interesser.

Dato 23. oktober 2018
Tidspunkt: kl. 08.30- 12.00
Sted: Digin

Her kan du se programmet.

Meld deg på her.