De tradisjonsrike ”Open Days” har i år skiftet navn til ”European Week of Regions and Cities”, og går av stabelen mellom 10. og 13. oktober. På åpningsdagen var det duket for regionkontorenes medlemsseminar på Norges hus, og EU-minister Elisabeth Vik Aspaker var blant talerne.

– Europa har fundamentale utfordringer, men er fortsatt mulighetenes kontinent. Sikkerhet og velferd avhenger av samarbeid mellom europeiske land, sa statsråden i sin åpningstale.
Videre berømmet hun regionkontorene for sitt arbeid.
– Jeg setter pris på samarbeidet jeg har med regionkontorene, sa hun.

Omkring 80 personer deltok mandag på RegioNor medlemsseminar på Norges hus.

Omkring 80 personer deltok mandag på RegioNor medlemsseminar på Norges hus.

 

 

Nyttige EØS-midler

Det var likevel andre talere som fenget publikum aller mest. Aleksandra Petie Einen fra Financial Mechanism Office snakket om hvordan norske regioner kan få mest mulig ut av EØS-midlene, og flere deltakere sa i ettertid at dette var svært nyttig.

– EØS-midlene gir store muligheter for bilateralt samarbeid. Ofte er det få, av og til bare to, ulike aktører og land som samarbeider. Dette gjør at det kan være lav terskel for å delta i et slikt samarbeid dersom man er litt ny på det internasjonale feltet, fortalte Petie Einen.

Latvisk samarbeid

Hun trakk frem Aust-Agder fylkeskommune som et godt eksempel på en aktør som har lykkes med bruk av EØS-midlene.
– De har hatt en samarbeid med Rezekne kommune i Latvia. Elever fra Sam Eyde videregående skole i Arendal har, sammen med latviske elever, restaurert en gammel synagoge i Rezekne, sa hun.
På denne måten fikk både de norske og de latviske elevene verdifull arbeidserfaring.

Lisbeth Iversen fra "Med hjerte for Arendal" var fornøyd med seminaret.

Lisbeth Iversen fra «Med hjerte for Arendal» var fornøyd med seminaret.

 

Nye tanker

Deltakerne på seminaret ble loset gjennom et variert program, fra EØS-midler via sirkulærøkonomi, avfallshåndtering og Horisont 2020, til en presentasjon av et nytt, norsk kunnskapskontor som har åpnet i Brussel. Blant annet.
– Jeg synes det har vært et bra, helhetlig program. Jeg har vært her mange ganger, og synes det var fint å få en statusoppdatering på hva som skjer i EU om dagen, sier Lisbeth Iversen, som representerer ”Med hjerte for Arendal”.
Hun var fornøyd med det hun satt igjen med etter seminaret.
– Jeg fikk mye nytt å tenke på, og det er jo også noe av poenget, sier hun.