4. og 5. juni var internasjonal gruppe fra Vest-Agder fylkeskommune på besøk i Brussel. Gruppa hadde et tettpakket program, og ble blant annet oppfordret til å være tidlig på ballen i saker som gjelder Norges forhold til EU.

– Vi er fornøyd. Det var et intenst program, og mye å ta inn, konkluderte rådgiver Inga Lauvdal ved avreise tilbake til Kristiansand.
Da hadde gruppa, som bestod av syv personer fra ulike fagfelt i fylkeskommunen, vært gjennom flere foredrag fra spennende aktører.

Variert program

Mandagen startet med en presentasjon av Sørlandets Europakontor, etterfulgt av besøk fra Norges delegasjon til EU. Regional- og kommunalråd Eivind Lorentzen tok oss gjennom EUs kommende langtidsbudsjett, med vekt på regionens rolle i dette. Han utfordret Agder til å være tidlig ute i saker som gjelder Norges forhold til EU.
– Vi må være med på debatten når den skjer, ikke når det er for sent. Jeg får ofte telefoner fra folk som lurer på hvorfor Norge ikke er med i diverse EU-programmer, og da er det som regel fordi det ble bestemt i en debatt som gikk for flere år siden, sa han.

Lise Spikkeland fra KS presenterte deres arbeid i Brussel.

Lise Spikkeland fra KS presenterte deres arbeid i Brussel.

 

– Man må jobbe strategisk

Den engasjerte gruppa fra Vest-Agder fylkeskommune deltok også på foredrag med klimaorganisasjonen CPMR, og fikk høre om hvordan JPI Oceans arbeider med den velkjente plastproblematikken. Andre poster på programmet var EØS-midlene, KS arbeid i Brussel og presentasjon av ERRIN-nettverket. Tor Ivar Eikaas fra Forskningsrådet/NorCore fortalte om forventede muligheter for offentlig sektor i neste rammeprogram, Horizon Europe.

– Det er mye av tankegodset man legger opp til i Horizon Europe som passer godt for norske aktører. Blant annet står FNs bærekraftmål sentralt, sa han.
Eikaas pekte også på viktigheten av å jobbe strategisk over lenger tid dersom man ønsker å dra nytte av EUs programmer og prosjekter.

Saken om parkeringshuset

Tidligere i år ble Norge dømt i EFTA-domstolen, i en sak som gjaldt parkeringshuset under torvet i Kristiansand. Denne saken ble et av t

emaene da Erlend Leonhardsen og Anne Vestbakke fra ESA var til stede for å snakke om innovative offentlige anskaffelser. De fortalte også at Norge implementerer mange av direktivene som kommer fra EU.
– Norge er best i klassen når det gjelder å innføre flest EU-direktiver i nasjonal rett. Vi tar altså inn mest av alle EFTA-landene, sa Leonhardsen.

Saken om parkeringshuset under torvet i Kristiansand var blant temaene da ESA presenterte sitt arbeid.

Saken om parkeringshuset under torvet i Kristiansand var blant temaene da ESA presenterte sitt arbeid.