Fredag 9. mars var Kulturrådet i Kristiansand for å informere om EU-programmet Kreativt Europa. Flere aktører innenfor kulturfeltet fikk en gjennomgang av programmet, og mulighet til å få tilbakemelding på egne ideer.

– Vi gjør dette fordi vi ønsker å mobilisere, og få flere søkere fra Agder-regionen, forteller Thea Breivik, seniorrådgiver ved Kulturrådet.

Det er Vest-Agder fylkeskommune, i samarbeid med Kulturrådet, som har tatt initiativ til informasjonsmøtet. Breivik fortalte blant annet om Kulturrådets rolle i forbindelse med Kreativt Europa, hvor de fungerer som nasjonalt kontaktpunkt. Det vil si at dersom aktører er nysgjerrig på programmet eller har egne ideer de ønsker å diskutere, kan de kontakte Kulturrådet.

– Vår jobb er å informere og veilede, mens selve søknaden sendes til EU og deres eksperter, sier Breivik.

Oppfordrer til europeisk samarbeid

Kreativt Europa er EUs kulturprogram, som går frem til 2020. Ordningen har et samlet budsjett på 1,46 milliarder euro, og Norge deltar på lik linje som EU-medlemmer. Via Kreativt Europa kan man få støtte til audiovisuell, kreativ og kulturell sektor.

– Vi tror det er et stort potensiale på Agder, og mange aktører som kan være aktuelle for EU-prosjekter, sier Breivik.

Programmet har fire typer tilskuddsordninger. En av disse er til samarbeidsprosjekter mellom kulturelle og kreative aktører i Europa. Disse prosjektene har utlysning en gang i året, og neste er høsten 2018. Breivik oppfordrer til å begynne arbeidet raskt.

– Ofte kan man ta utgangspunkt i tidligere utlysninger når man begynner å jobbe, fordi vi ser at det er små forskjeller i utlysningene fra år til år, forteller Breivik.

Med Kreativt Europa ønsker man å styrke sektorens mulighet til å jobbe transnasjonalt, og håpet er at transnasjonale kultursamarbeid skal bidra til innovasjon på kulturfeltet.

Artistutveksling

Sørnorsk kompetansesenter for musikk (SØRF) er en av aktørene på Agder som er med i et pågående Kreativt Europa-prosjekt. EXCITE – Exchange of International Talent in Europe. Anna Willrodt fra SØRF fortalte de fremmøtte om hvordan arbeidet foregår.

– Dette prosjektet handler om artistutveksling. Vi sender 3-4 sørlandske artister til partnerfestivaler i Europa, og mottar 2-3 europeiske artister til vår festival Sørveiv.

EXCITE består av partnere fra ni ulike land.

Du kan lese mer om Kreativt Europa her!

Dersom du vil lese mer om ulike EU-prosjekter eller lete etter potensielle samarbeidsaktører, besøk vår database Europabanken.