Sørlandets Europakontor AS opererer som et europeisk kunnskaps- og utviklingssenter for samfunns- og næringslivet på Sørlandet, for å bringe EU finansiering, nettverk og kompetanse til regionens aktører. Med kontorer på Sørlandets Kunnskapspark i Kristiansand og Norway House i Brussel, bidrar organisasjonen til informasjon og kompetanse om EU/EØS saker, støtter utvikling og gjennomføring av innovative europeiske prosjekter med deltakere fra regionen, samt hjelper aktører på Sørlandet til å finne partnere i Europa.

Om stillingen:

Hovedoppgavene inkluderer:

 • arbeid med tematiske satsinger, oppdrag og internasjonale prosjekter, herunder
  • informasjon- og kompetanseformidling,
  • internasjonal kompetansemegling
  • prosjektrådgivning samt utvikling og gjennomføring av EU & Interreg prosjekter
 • kommunikasjonsarbeid og representasjon
 • ansvar for Europabanken.no, nettsted og nyhetsbrev
 • ansvar for studieturer til Brussel
 • administrativt arbeid

Du har:

 • relevant utdannelse, minimum Mastergrad
 • minimum 1 års internasjonal erfaring
 • erfaring med EU-arbeid og EU-prosjekter
 • kompetanse om EU-systemet og -programmer
 • blikk for å se muligheter og utvikle til konkrete handlinger
 • evne til å engasjere gjennom god skriftlig, muntlig og visuell kommunikasjon og relasjonsbygging
 • evne til å arbeide selvstendig, strukturert og resultatorientert, også i en travel hverdag
 • gode digitale ferdigheter, herunder erfaring med sosiale medier og publiseringsverktøy som WordPress og Drupal
 • gode språkferdigheter på engelsk og norsk i skrift og tale
 • høy grad av mobilitet

Personlig egnethet vektlegges.

Ansettelsesvilkår:

I stillingen ansettes du formelt ved kontoret i Kristiansand, men har hovedarbeidsplass i Brussel. Du rapporterer til administrerende direktør.

Regelmessig reisevirksomhet må påregnes.

Tiltredelse etter avtale.

Ytterligere opplysninger:

Kontakt administrerende direktør Stig Marthinsen, tel (+47) 400 747 50 dersom du ønsker å vite mer om stillingen.

Du kan lese mer om Sørlandets Europakontor på www.south-norway.no.

Søknad:

Send skriftlig søknad til sm@south-norway.no innen 14. desember 2018. Merk søknaden «EU-konsulent Brussel».