Ved å utvikle en ny teknologi ønsker mennene bak ECO Trawl AS å gjøre tråling mer effektivt og miljøvennlig.

– Jeg har en reketråler som heter ”Havlys”, og fikk en idé om å erstatte de nåværende tråldørene med propeller for å gjøre trålingen mer effektiv. Vi begynte å utforske mulighetene rundt dette, og tenkte at det kunne være noe å hente her, forklarer Øyvind Frøytland, en av gründerne bak ECO Trawl AS.

Erstatter tråldører
Selskapet ble opprettet i juni 2016, av Mads Bjørnenak og Øyvind Frøytland. Begge er ingeniører, og arbeider nå i Stimline. De kjenner olje- og gassindustrien på Sørlandet godt, og har jobbet innenfor bransjen i mange år. ECO Trawl er lokalisert i Kristiansand, og ideen er å automatisere trålingen ved å benytte seg av marin- og offshore teknologi.

– Dagens tråling bruker mye drivstoff. Det er også vanskelig å kontrollere trålposen, og det kan føre til ødeleggelser på havbunnen. Vi vil gjøre tråling mer effektivt og miljøvennlig ved å erstatte tråldørene med kraftige propeller (også kalt thrustere, red anm.) som trekker trålen. Det vil gjøre den lettere å styre, og man får mer kontroll på trålen og dens dybde, sier daglig leder Mads Bjørnenak.

Ved å flytte trålposen nærmere fartøyet enn den er i dag ønsker man også å øke presisjonen på fiskingen, som igjen er mer miljøvennlig enn dagens tråling.

Øyvind Frøytland hadde ideen som ble til ECO Trawl AS.

Øyvind Frøytland hadde ideen som ble til ECO Trawl AS.

 

Helgejobbing
Per i dag er det seks personer som arbeider med ECO Trawl. Alle har andre jobber utenom.

– Dette er noe vi driver med på kvelder og i helger. Et mål er selvfølgelig å ansette folk, forteller Bjørnenak.

I tillegg til eksterne investorer, har prosjektet fått støtte fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF), Innovasjon Norge og Sørlandets Kompetansefond (SKF). ECO Trawl er også tilknyttet NTNU, via samarbeid med en student som skriver sin masteroppgave om prosjektet og teknologien som brukes.

– Det er mange mennesker som tror på dette, sier Bjørnenak.

Utfordrende teknologi
Den daglige lederen forteller oss at den største utfordringen så langt har vært det faktum at konseptet er helt nytt.

– Ingen har sett dette før. For brukeren så er det et stort steg å gå over til å bruke thrustere. Teknologien er også utfordrende, for eksempel det at den skal tåle å stå under vann.

Teamet bak ECO Trawl har gjort teoretiske analyser, og neste steg er å teste konseptet.

– Vi skal først teste thrusteren i en tank, før vi skal bygge en prototype som vi kan teste på en ordentlig tråler. Vi vet ikke når alt dette er klart, det ligger nok noen år frem i tid, sier Bjørnenak.

Tank-testingen vil imidlertid foregå allerede til høsten, og skal finne sted i Hirtshals i Danmark. Videre har eierne av tråleren ”Sille Marie” sagt seg villige til å teste prototypen når den er klar.

Ønsker seg partnere
Siden starten i 2016 har Tom Fedog og Erik Zachariasen kommet inn som investorer i ECO Trawl. Ifølge Bjørnenak har eksterne investorer vært avgjørende for prosjektet.

– Det er helt essensielt å ha disse med. Det koster å kjøre den type analyser vi har gjort, sier han.

ECO Trawl er alltid på jakt etter nye partnere, som kan bidra både økonomisk og praktisk.

– Vi trenger både kunder som er interessert i konseptet og vil jobbe sammen med oss, og teknologiske partnere, avslutter Bjørnenak.

 

Sørlandets Europakontor leder Interreg Nordsjø-prosjektet Periscope. Her ønsker vi blant annet å finne frem til ulike muligheter for business innenfor blå vekst. For å lese mer om Periscope, se her!