Europaparlamentet godkjente i dag Ursula von der Leyens nye kommisjon, og EU har dermed fått sin første kvinnelige toppsjef. Hun overtar formelt etter Jean-Claude Juncker 1. desember. Klima, digitalisering og geopolitikk vil bli prioriterte områder. Von der Leyen har også lovet å fremme en grønn avtale i løpet av sine første hundre dager, der et av målene er at Europa skal klimanøytralt innen 2050.

Den nye Kommisjonen består av femten mannlige og elleve kvinnelige kommissærer, i tillegg til von der Leyen. Den nye toppsjefen hadde et mål om å oppnå kjønnsbalanse, og klarte det nesten. Kollegiet fikk 461 av 751 stemmer. 157 parlamentarikere stemte imot, mens 89 avsto fra å stemme.

Alle de nordiske landene er representert av kvinner. Danske Margrethe Vestager fortsetter som konkurransekommissær og får i tillegg hovedansvar for det digitale området. Hun blir også en av EU-kommisjonens åtte visepresidenter. Ylva Johansson fra Sverige blir innenrikskommisær, mens finske Jutta Urpilainens skal lede internasjonale partnerskap. Litaueren Virginijus Sinkevičius, som bare er 29 år gammel, får ansvar for miljø og hav. Nederlandske Frans Timmermans fortsetter som visepresident, og skal lede EU-kommisjonens klimapolitikk.

Det nye kollegiet skulle egentlig vært på plass 1. november, men avstemmingen ble utsatt da kandidatene til Frankrike, Ungarn og Romania ble avvist av EU-parlamentet tidligere i høst. Boris Johnson har nektet å nominere en kandidat, og Storbritannia risikerer nå finansielle sanksjoner grunnet mulig brudd på traktatforpliktelsene.

Du finner hele listen her.

Bilde © EC – Audiovisual Service