Den 10. Januar arrangerte Intergruppen SEARICA et møte i Brussel for å diskutere resultatene fra OurOcean-konferansen på Malta 5.-6. oktober 2017 og veien videre.

OurOcean-konferansen på Malta gjorde store fremskritt. En sentral tematikk som ble dratt frem på møtet i Brussel var forsøpling i havet og viktigheten av å få barn til å forstå betydningen av havet for klimaet. En av møtedeltakerne illustrerte dette godt når han påpekte at ”There is no green without blue”. Konferansen er årlig og vil bli arrangert i Indonesia i 2018 og i Norge i 2019.

2050: Mer plast enn fisk i havet
Et sentralt tema for møtet var plast i havet. Året 2017 ble presentert som et år som ga håp om å unngå de spådde fremtidsutsiktene om at man innen 2050 vil ha mer plast enn fisk i havet. Prognosene har satt fart på diskusjonen og ført til økt fokus på feltet. Det britiske kringkastningsselskapet SKY har tatt problemet på alvor og var tilstede for å presentere sine tiltak på feltet. Blant tiltakene for å bevisstgjøre omkring problematikken laget selskapet en hval av plast for å illustrere hvor mye plast som blir dumpet i havet hvert sekund. Tiltaket er en del av Sky’s Ocean Rescue kampanje.

Finansieringsmuligheter
Blant aktørene som var tilstede var også European Investment Bank. EIB har finansieringsmuligheter for prosjekter på feltet. Prosjektene bør ha fokus på lovgivning og det å konvertere politiske ambisjoner til prosjekter.

En grønnere shipping-industri
Shipping-industrien er viktig i kampen for å beskytte havet. Det er mye fokus på hvordan man kan gjøre shipping-industrien grønnere. Teknologien som muliggjør dette er foreløpig kostnadskrevende og har derfor ikke kommet på markedet. Blandingsdrivstoff er et tiltak som drar i riktig retning, men i tiden fremover vil det være fornybare drivstoffkilder som får oppmerksomhet.
Les mer om møtet og få tilgang til presentasjonene her.