Youth for Diversity Agder har fått i overkant av 170.000 kr fra Erasmus: Aktiv Ungdom til en ungdomsutveksling mellom Norge og Ungarn. Prosjektet går ut på å identifisere kreative metoder for å bekjempe klimaendringer.

Tredje og siste søknadsrunde i 2020 ble avsluttet i november, og totalt 21 prosjekter har fått innvilget støtte fra EU-programmet Erasmus+: Aktiv Ungdom. Det kom inn til sammen 46 søknader fra 35 organisasjoner. Blant vinnerne finner vi Youth for Diversity Agder, som mottar 170.000 kr i støtte til en gruppeutveksling mellom ungdommer fra Norge og Ungarn. Prosjektet har fått navnet «Greener the Winner», og målet er at ungdommene skal lære hvordan de kan uttrykke seg på en kreativ måte i kampen mot klimaendringer.

skjermbilde-2020-12-15-kl-22-01-06Youth for Diversity Agder (YDA) ble etablert av Maja Charlotte Fleck-Baustian (19) i 2017. Som ungdom studerte Maja ved The British International School i Shanghai, og var aktiv i flere samfunnsprosjekter i både Kina og Tanzania. Hun har også bodd i Houston med familien, og utenlandsoppholdene har ført til en stor interesse for andre kulturer og internasjonalt samarbeid. Da Maja kom hjem igjen til Kristiansand i 2017, begynte hun på IB-programmet ved Kristiansand katedralskole Gimle (KKG), og ønsket å jobbe med sosialt entreprenørskap. Det resulterte i at hun startet sin egen organisasjon, Youth for Diversity Agder, med mål om å bryte ned misforståelser og stereotypier, samt jobbe for en bærekraftig og miljøvennlig fremtid gjennom lokalt og internasjonalt samfunnsarbeid. Nå går hun andre året på Økonomi og administrasjon – siviløkonom ved Handelshøyskolen ved UiA, og driver fortsatt YDA.

Å søke om ungdomsutveksling gjennom Erasmus+ er en veldig viktig del av arbeidet. «Først må man finne seg gode partnerorganisasjoner, fordi tillit mellom samarbeidspartnere er grunnleggende», forteller Maja. Hun synes søknadsprosessen er ganske omfattende, og det er også en del rapporteringskrav. Da er det fint å jobbe med erfarne partnere. I tillegg har de fått god støtte fra Aktiv Ungdom. Maja synes likevel det er vel verdt alt arbeidet, og understreker at resultatene og opplevelsen ved å delta i gruppeutvekslinger gjennom Erasmus+ er svært givende. YDA vært involvert i flere Erasmus+-prosjekter, og har nylig blitt invitert til å delta i to nye prosjekter som er i søknadsfasen.

«I 2019 arrangerte vi vår første ungdomsutveksling med støtte fra Erasmus+:Aktiv Ungdom, «Let’s Get it Started», der 33 deltakere fra Norge, Spania, Kroatia, Frankrike, Ungarn og Litauen deltok på en gruppeutveksling på Evje. Nå skal vi arrangere Greener the Winner i Norge, som er en fortsettelse av et av våre tidligere utvekslingssamarbeid fra 2019, «My World, Your World, Our Earth». Hvis alt går etter planen, skal gruppeutvekslingen gjennomføres i 2021. Vi gleder oss til å ønske vår ungarske partnerorganisasjon velkommen til Sørlandet», avslutter Maja. Utvekslingen vil vare i seks dager, og samler 16 norske og ungarske ungdommer i alderen 14-16 år.

Vi ønsker lykke til videre med arbeidet!

Sitter du allerede på en god idé, eller er interessert i å bli med i et Erasmus+prosjekt? Ta kontakt med oss.

Bilder © Maja Charlotte Fleck-Baustian